Στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ μπορούν να συμμετάσχουν όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
(ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΜΗΤΕΡΕΣ-μπορούν να συμμετέχουν και πατέρες, εφόσον τους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών, είτε βρίσκονται σε χηρεία.)

Για περισσότερες λεπτομέρειες και οποιαδήποτε απορία έχετε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας…