Λεπτομέρειες

Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι η δημιουργία και η ψηφιακή αφήγηση ενός διαδραστικού παραμυθιού παρουσιασμένο μέσα σε ένα online flipbook ,το οποίο και έχει ως κοινό τα παιδιά.

Σκοπός του παραμυθιού αυτού είναι μέσα από μία ευχάριστη και διαδραστικη εμπειρία ο εκάστοτε χρήστης και συγκεκριμένα τα παιδιά των δομών μας να διδαχθούν και να κατανοήσουν κάποιες από τις πιο βασικές κοινωνικές συμπεριφορές και αξίες της καθημερνής ζωής.

Το παιδί έχει την δυνατότητα να αλληλοεπιδράσει με το παραμύθι στα επιμέρους κομμάτια της αφήγησης, του ήχου και της εικόνας.

Εγγραφη