Λεπτομέρειες

Είναι μια δραστηριότητα που ενθαρρύνει την ανακάλυψη, τον πειραματισμό, τη συναισθηματική έκφραση, τη δημιουργικότητα. Ο πηλός, ειδικά αν η επαφή μαζί του αρχίσει όσο το δυνατόν νωρίτερα και υπό τις κατάλληλες συνθήκες, αποτελεί μοναδικό εργαλείο για την ενίσχυση της ολιστικής ανάπτυξης και μάθησης. Συναισθηματική ανάπτυξη:

Με τον πηλό τα παιδιά αναλαμβάνουν δράση, αναγνωρίζουν και εκφράζουν με ευκολία και αμεσότητα τα συναισθήματα τους, τις εμπειρίες του, χαλαρώνουν από τις εντάσεις. Προσφέρει συναισθήματα ηρεμίας, χαράς, αίσθηση ικανοποίησης, αποτελεσματικότητας & αυτοελέγχου. Συμβάλλει στην αύξηση της αυτοεκτίμησής, που είναι σημαντική για όλους τους υπόλοιπους τομείς ανάπτυξης. Κινητική & αισθητηριακή ανάπτυξη:

Η εργασία με τον πηλό είναι ιδανική για την προώθηση του οπτικό-κινητικού συντονισμού, της αδρής κινητικότητας, καθώς χρειάζεται μεγάλη σωματική ενέργεια για το ζύμωμα και τον έλεγχο του πηλού, και της λεπτής κινητικότητας, η οποία είναι πολύ σημαντική για την προσαρμογή και επιτυχία του παιδιού στο σχολείο και στην καθημερινότητα.

Εγγραφη